Aliye

Urgent
Wijkadviseur
0365254935 0365254*** toon
aanvraag@wijsolliciterenvoorjou.nl

Over mij

Mijn kracht is het mobiliseren van mensen en het vinden van innovatieve oplossingen. Ik werk het liefst met een gewenst resultaat voor ogen.

Daarbij denk ik in mogelijkheden. Ik ga doelgericht, zelfstandig, creatief en vernieuwend te werk. Daarbij neem ik het initiatief om anderen te betrekken en op zoek te gaan
naar gebieden van overeenstemming. Met respect en humor spreek ik mensen aan op hun kwaliteiten en hun verantwoordelijkheid. De beste resultaten behaal je immers
samen. Zo creëer ik, ook in mijn werk en om mij heen, de wereld waar ik in geloof.

Opleiding

ICM 2014-2015

HRM; personeelsmanagement HBO

Uit handen nemen van HRM taken van de algemene secretaris.

ICM 2013

Projectmanagement HBO

Het leiden van projecten naar een hoger niveau tillen.

Dudok College 1993-1994

MBO

Werk & Ervaring

CNV Connectief 2015 - 2021

Beleidsadviseur/projectmanager

Vanuit een nieuwe rol binnen een gefuseerde vereniging heb ik vorm en inhoud gegeven aan het vrijwilligersbeleid en -management. Mijn vernieuwende ideeën hebben op diverse vlakken tot verbinding geleid. Als spil tussen het Bestuur, de vrijwilligers/vereniging en de werkorganisatie heb ik gezorgd voor de onderlinge verbinding en facilitering. Verantwoordelijkheden · Ontwikkelen (duurzaam) vrijwilligersbeleid (draagvlak creëren, mensen verbinden, problemen oplossen, mensen begeleiden, implementeren, uitvoeren en monitoren) voor een vereniging van 120.000 leden. · Gevraagd en ongevraagd adviseren van het MT en het Bestuur over vrijwilligersbeleid (signaalfunctie). · Begeleiden, adviseren en ondersteunen van Bestuur, werkorganisatie en vrijwilligers bij projecten en diverse werkzaamheden vanuit een kwartiermakersrol. · Inventariseren, implementeren, ontwikkelen en borging/follow-up van het scholingsaanbod voor vrijwilligers. Resultaat Onder mijn leiding is het gelukt om diverse projecten (binnen een veranderende organisatie) naar tevredenheid van het bestuur, de werkorganisatie en de vrijwilligers af te ronden. · Het ontwikkelen en implementeren van een declaratietool voor 4.500 vrijwilligers. · Ontwikkelen nieuwe trainingen voor vrijwilligers om de gewenste vernieuwingen te realiseren. · Ontwerpen en implementeren nieuwe werkprocessen voor vrijwilligers en werkorganisatie. · Opstellen en implementeren vrijwilligersovereenkomsten en declaratieregelingen rekening houdend met wet- en regelgeving. · Opstellen en uitvoeren van lief- en leedbeleid voor vrijwilligers.

CNV Onderwijs 2015 - 2011

Bestuurssecretaresse

· Adviserende rol binnen het MT. · Ondersteuning bestuur. · Deelname aan werkgroepen m.b.t. samenwerking CNV bonden. · Projectleider herstructurering digitale informatievoorziening voor gehele organisatie. · Projectleider organisatie personeelsdag. · Organiseren Algemene Ledenvergadering. · Voorbereiden en notuleren van MT en bestuursoverleggen. · Portefeuillehouder beheerszaken. Continu ben ik op zoek gegaan om meer inhoud te geven aan mijn rol en het vergroten van mijn kennis en expertise, mede door trainingen en opleidingen.

CNV Publieke Zaak 2007 - 2011

Coördinerend secretaresse

· Aansturen secretariaatsmedewerkers en stagiaires. · Organisatie werkprocessen secretariaat. · Ondersteuning klachtenafhandeling. · Coördineren en ondersteunen manifestaties en acties voor bestuurders. · Algehele coördinatie en bezetting van het secretariaat. · Voeren van voortgangsgesprekken. Ik nam de manager veel werk uit handen en was bij zijn afwezigheid het aanspreekpunt voor de collega’s en leden.

CNV Publieke Zaak 2000 - 2007

Secretaresse

Nuon en GAK 1994 - 1995

administratief medewerker

Vaardigheden

Nederlands in word en geschrift
100%
Engels in word en geschrift
90%

Diploma's/certificaten

2019

De informelere leider

Als leergierige en ambitieuze medewerker en leider zal ik altijd blijven zoeken waarin ik mij kan vernieuwen.
2016

Adviesvaardigheden, Adviesrapporten & Beleidsvoorstellen schrijven

Aandacht blijven houden voor een te maken verbeterslag.

Wees de eerste om “Aliye” te beoordelen;

Jouw algemene beoordeling van deze vermelding