Agnette

Administratie Adviseur Banken Overheid Secretarieel
0363030940 0363030*** toon
info@wijsolliciterenvoorjou.nl

Over mij

Ervaren senior beleidsadviseur met een bewezen geschiedenis van werken in de overheidsadministratie. Bekwaam in de overheid, internationale economie,
interpersoonlijke vaardigheden, Nederlandse en internationale betrekkingen. Sterke maatschappelijk en sociale deskundige met focus op maatschappelijke
dienstverlening met een masterdiploma van ontwikkelingseconomie en internationale
ontwikkeling van de Universiteit van Suriname. Resultaatgericht, creatief, loyaal, ondernemend en enthousiast. Drijfveer is om voor de gemeenschap te werken.

Opleiding

2017

Certificaat opleiding Beginselen Internationaal en Europees Recht, Dr.

2005

Postgraduate Certificate: Supranational Governance, Sovereignty and Regional Integration.

2004

Postgraduate Diploma: International Relations

Werk & Ervaring

IND 03/01/2019

Medewerker Verwerken en Behandelen

Ik ben als behandelaar verantwoordelijk voor het doen van een aantal administratieve taken en uit besliswerkzaamheden. • De administratieve taken betreffen bijvoorbeeld het opvoeren en meta-dateren van poststukken en het koppelen van deze stukken aan de klant. • Het doen van intrekkingen van kennismigranten. Het afhandelen van signaal zaken en het afhandelen van EU duurzaam en EU toetsing aanvragen. • Het afhandelen van Brexit aanvragen. • Via databases van ketenpartners heb ik verschillende checks gedaan op het gebied van Openbare Orde, Middelen, Inburgering en Basisregistratie Personen en van aanvullende informatie en aan de hand hiervan een oordeel gevormd over de zaak aan de hand van instructies en afspraken afgeleid van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap. • Ik onderteken de beslissing indien er sprake is van een positieve beoordeling/inwilliging. • Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk in voorkomende gevallen voor het procedureel afhandelen van de zaak. Voor mijn werkzaamheden is het ook noodzakelijk om informatie aan in- en externe functionarissen met betrekking tot de aanvraag of het dossier te verstrekken. • Het screenen van asielaanvragen. • Ondersteunen van de Taskforce Terugdringen Dwangsommen Asielprocedure. • Behandelen van verlengingsaanvragen

inisterie van Economische Ontwikkeling, Willemstad 10/01/2010 - 07/31/2018

Senior Beleidsmedewerkster Internationale Economische Betrekkingen,

Diploma's/certificaten

2016

Microsoft Excel 2013 Advanced

Wees de eerste om “Agnette” te beoordelen;

Jouw algemene beoordeling van deze vermelding